Do kiedy mogę odebrać dowód osobisty?

Dziewczyna z dowoodem osobistym

Jest wiele sytuacji w których termin odbioru dowodu osobistego może być wydłużony. Dowiedzmy się więc, jakie są zasady dotyczące czasu na odbiór dowodu osobistego.

Jaki jest maksymalny czas na odbiór dowodu osobistego?

Termin odbioru dokumentu jest równocześnie terminem jego ważności. Zasadniczo, w przypadku otrzymania powiadomienia o możliwości odbioru dowodu osobistego należy odebrać go niezwłocznie w urzędzie. W wyjątkowych przypadkach dowód może zostać odebrany w okresie jego ważności. Do takich sytuacji możemy zaliczyć wyjazd zagraniczny, chorobę lub inne przeciwności. Po upływie terminu ważności nieodebranego dowodu należy wystąpić z wnioskiem o wydanie kolejnego. Ile zatem mamy czasu na odbiór dowodu? Możemy przyjąć, że jest to 10 lat dla osoby dorosłej (z pewnymi wyjątkami).

 

Nieodebrany dowód a nowy wzór dokumentu wdrożony w tym samym czasie

Zakładając sytuację, że w urzędzie znajduje się nieodebrany od roku dowód a w międzyczasie wprowadzony został nowy wzór. Czy w takim przypadku konieczne jest złożenie kolejnego wniosku? Nie, dowód można nadal odebrać i będzie on ważny zgodnie z datą jego wydania (nie mylić z datą odebrania). W tym przypadku dowód będzie ważny jeszcze przez 9 lat o ile nie nastąpią inne okoliczności, dla których przewidziana jest wymiana dokumentu (np. zmiana nazwiska).

 

Delegowanie odbioru

Czy możliwe jest delegowanie odbioru dowodu osobistego na inną osobę, na przykład małżonka? Zasady są jasne - dowód osobisty powinien być odbierany osobiście. Standardowo dokument nie może być odebrany np. przez żonę/męża. Istnieją jednak sytuacje wyjątkowe, w których może to zrobić pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności. Mowa o następujących przypadkach:

  • Pierwszym z przypadków jest pobranie wniosku o w wydanie dowodu osobistego przez urzędnika w miejscu pobytu osoby.
  • Drugim z przypadków jest wystąpienie choroby, niepełnosprawności lub innej przeszkody, która powstała po złożeniu wniosku. W tym celu najlepiej skontaktować się z urzędem w celu określenia jakie dokumenty będą potrzebne do uprawdopodobnienia wystąpienia przeszkód.

 

Konieczność posiadania poprzedniego dowodu

Kolejna kwestia dotyczy konieczności posiadania dotychczasowego dowodu przy odbiorze nowego. Odpowiedź brzmi: tak, konieczne jest przedstawienie poprzedniego dowodu w celu jego unieważnienia, nawet jeśli termin jego ważności już upłynął. Stary dowód podlega fizycznemu uszkodzeniu, uwzględniającym uszkodzenie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

 

Obecność dziecka przy odbiorze

Co z obecnością dziecka przy odbiorze dowodu osobistego? Zgodnie z przepisami, osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych muszą być obecne przy odbiorze, chyba że są one zbyt młode lub były obecne przy składaniu wniosku w urzędzie.

W przypadku dziecka jego obecność nie jest konieczna w dwóch przypadkach, gdy:

  • nie ukończyło 5 roku życia,
  • ukończyło 5 rok życia i nie ukończyło 12 roku życia, jeżeli było ono obecne przy składaniu wniosku w siedzibie gminy.

 

Odbiór dowodu dla dziecka przez innego rodzica

Na koniec, czy rodzic może odebrać dowód dla dziecka, nawet jeśli to drugi rodzic złożył wniosek? Tak, dowód osobisty może być odebrany przez dowolnego rodzica, nawet jeśli nie był on osobą składającą wniosek o wydanie dokumentu.

 

Podsumowanie, znaczenie terminu odbioru dowodu osobistego

Termin odbioru dowodu osobistego powinien być respektowany i należy zrobić to bezzwłocznie, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów związanych z wydaniem nowego dokumentu. Istnieją sytuacje gdy termin ten można wydłużyć jednak nie może on przekroczyć terminu ważności dokumenty. W razie wątpliwości warto skonsultować się z urzędem, aby uzyskać precyzyjne informacje dotyczące własnej sytuacji.

 

 

 

 

Przekonaj się na własnej skórze, jak łatwo przygotować zdjęcie biometryczne masz idealną okazję - z nami masz nieograniczoną liczbę prób. Wybierzesz ten kadr który najbardziej Ci odpowiada.